Kết quả tìm kiếm

  1. Trần Lê Duy

    Gợi ý trong việc cân chỉnh âm thanh nhạc trên vi tính. Biết chăm chút âm thanh cho nhạc đệm vi tính

    Cám ơn chú về chia sẻ chi tiết và đầy tâm huyết..những bài học tuy đơn giản nhưng lại là cái tối thiểu để tiến tới cái hay mà thường người ta lại bỏ qua..