Ca khúc nhịp 5/4. "Chỉ Là Mơ Thôi", sáng tác: Văn Cường