Du Ca Saigon trước 1975 - Không Ai Ngăn Nổi Lời Ca, sáng tác: La Hữu Vang