Fire And Rain (James Taylor), ca khúc hay thập niên nhạc pop rock vàng son 1970