Sound Forge Lưu Âm Thanh MP3 Trong Sound Forge

admin

Đắc Tâm
Thành viên BQT
Tham gia
16/8/18
Bài viết
1,262
Thích
1,262
Điểm
113
#1
Khi lưu âm thanh mp3 trong Sound Forge, nên lưu với chất lượng cao: 320kbps stereo 44.1kHz 16bit. Nhấn nút Custom trong cửa sổ lưu âm thanh và chọn như sau:


Lưu ý: sampling rate 44.1kHz với bit depth 16bit là đủ chất lượng cao cho âm thanh nén mp3. Chuyển sampling rate lên 48kHz 24bit khi âm thanh gốc là 44.1kHz 16bit là việc làm ngu dốt vì ở đâu ra số sampling rate > 44.1kHz và số bit depth >16bit? Ngoài ra, nên biết thêm là các tần số âm thanh > 15kHz đều bị cắt bỏ khi nén âm thanh wave thành âm thanh mp3.

Nhấn vào tab ID3 Settings trong bảng Custom Settings-MP3 Audio để đặt tên tập tin mp3 sẽ lưu:

 
Sửa lần cuối: