Ngày Em Rời Xa Tôi (Khúc Buồn Số 9), sáng tác: Thiết Kiện