Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba, sáng tác: Trầm Tử Thiêng-Duy Khánh