11. THỰC TẠI (2011)

ca khúc Mai Thu Sơn qua tiếng hát Diên An