12. RU (2011)

Ca khúc Ngô Đăng Duy qua giọng ca Xuân Phú