Album audio của Alan Parsons "The Secret" phát hành tháng 4/2019, 11 bản nhạc, tập tin flac