Nuendo Sử Dụng Nhạc Cụ Ảo Trong Nuendo 4-MIDI Track Và Instrument Track

admin

Đắc Tâm
Thành viên BQT
Tham gia
16/8/18
Bài viết
1,223
Thích
1,132
Điểm
113
#1
Nuendo 4 có tiện ích mặc định tạo track MIDI khi nạp nhạc cụ ảo vào Nuendo và tiện ích tạo track nhạc cụ (Instrument track) khi nhập file MIDI vào Nuendo. Tôi xem cả 2 tiện ích mặc định này là vô duyên vì tính ép buộc người sử dụng:

- Tự động tạo track MIDI khi nhập nhạc cụ ảo.

- Tự động tạo track nhạc cụ (Instrument track) khi nhập tập tin MIDI vào Nuendo 4. Mỗi track nhạc cụ (Instrument track) trong Nuendo 4 được gắn kết với nhạc cụ mặc định (Halion tích hợp trong Nuendo 4) và không cho phép chọn kênh MIDI cho track MIDI này. Với tôi điều này chỉ tốt đối với nhạc cụ ảo chỉ có duy nhất một kênh, nhưng sẽ bất tiện đối với nhạc cụ ảo có chế độ đa kênh khi bắt buộc phải nạp thêm nhạc cụ ảo này nếu muốn tạo thêm track nhạc cụ khác để sử dụng chung nhạc cụ ảo này.

Có thể thay đổi 2 chế độ mặc định trên trong mục Files/Preferences trên thanh Menu:

Không tạo track MIDI khi nạp nhạc cụ ảo


Không tạo Instrument track khi nhập tập tin MIDI